Δήλωση ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ρούλας για Επιτροπή Προσφύγων

Δήλωση ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΚΟΥΤΡΑ Σκεύης για Επιτροπή Προσφύγων
https://youtu.be/pYl4rCUqKPE

Δήλωση ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Μαριέλλας για Επιτροπή Προσφύγων

Δήλωση ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗ Χαράλαμπου για Επιτροπή Προσφύγων

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών
του 2021 Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
10.15 π.μ. 2. Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του
2021 Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.

Vouli TV