Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
10.30 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
10.45 π.μ. 1. Καρκινοπαθείς και δικαίωμα στη λήθη.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Ευθύμιου
Δίπλαρου)
(8.9.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.198-2022)
Έναρξη της συζήτησης.
11.45 π.μ. 2. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας, η ανάγκη άμεσης επίλυσής τους και αναβάθμισης της
παροχής υπηρεσιών προς τους ψυχικά ασθενείς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Γιώργου
Λουκαΐδη, Μαρίνας Νικολάου, Νίκου Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια)
(8.7.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.131-2021)
Συνέχιση της συζήτησης.

Δήλωση Ανδρέα Αποστόλου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας | Vouli report 29/09/2022

Δήλωση Μάριου Χαραλαμπίδη & Μαίρης Περδίου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας | Vouli report 29/09/2022

Δήλωση Ευθύμιου Δίπλαρου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας | Vouli report 29/09/2022

Δήλωση Μαρίνας Νικολάου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας | Vouli report 29/09/2022

Vouli TV