Δήλωση Ανδρέα Κυπριανού για Επιτροπή Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Δήλωση Κώστα Κώστα για Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Επιτροπή Εργασίας
https://youtu.be/jaeeDLanYEA

Δήλωση ΜΑΥΡΙΔΗ Μάριου για Επιτροπή Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Δήλωση ΣΑΒΒΑ Ευανθίας για Επιτροπή Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
https://youtu.be/clEFR6m_PZQ

Ο περί Υιοθεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Λεμεσού)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
11.30 π.μ. 2. Οι περί της Θέσπισης Ελάχιστων Απαιτήσεων Δημιουργίας
Ειδικά Διαμορφωμένων Χώρων Μητρικού Θηλασμού ή/και
Άντλησης Γάλακτος σε Χώρους όπου Εργάζονται Θηλάζουσες
Κανονισμοί του 2020.
Συνέχιση της συζήτησης.

Vouli TV