Δήλωση ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ Μιχάλη για Επιτροπή Εργασίας
https://youtu.be/tFDmm-N4XA0

Δήλωση Παπαγιάννη Λίνου για Επιτροπή Εργασίας
https://youtu.be/1IogmveRtFA

Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Επιτροπή Εργασίας

Δήλωση ΦΑΚΟΝΤΗ Αντρέα για Επιτροπή Εργασίας

O περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2015.
(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος)
[Μείωση της συντάξιμης ηλικίας από τα εξήντα πέντε (65) στα πενήντα
οκτώ (58) έτη στις περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι
απασχολούνται για σαράντα (40) τουλάχιστον χρόνια σε οικοδομικές
εργασίες και μηχανικές κατασκευές, όπως και σε βαριές εργασίες που
χαρακτηρίζονται από έντονη χειρωνακτική εργασία, σκάψιμο,
σπάσιμο σκληρών υλικών με μηχανικά εργαλεία και χειρισμό βαρέων
μηχανημάτων.]
Συνέχιση της συζήτησης.
11.10 π.μ. 2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7)
Νόμος του 2017
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη εκ
μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (ΕΛΑΜ)]
(Θεσμοθέτηση ρυθμίσεων για τα βαρέα επαγγέλματα με απώτερο
στόχο την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης στο υφιστάμενο σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης αναφορικά με τα πρόσωπα που ασκούν τέτοια
επαγγέλματα.)
Συνέχιση της συζήτησης.
2
Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
11.10 π.μ. 1. Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων και επανεξέτασης
του ύψους της αναλογιστικής μείωσης (πέναλτι) του 12% σε
περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, ειδικότερα όσον αφορά
σε χαμηλοσυνταξιούχους και εργαζόμενους σε βαριά και
ανθυγιεινά επαγγέλματα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών
κ. Ανδρέα Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου)
(6.2.2019)
Συνέχιση της συζήτησης.
11.10 π.μ. 2. Η ανάγκη αύξησης των χαμηλών συντάξεων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
(9.7.2019)
Συνέχιση της συζήτησης.
11.10 π.μ. 3. Η ανάγκη κατάργησης ή τροποποίησης της πρόνοιας για μείωση
της σύνταξης γήρατος για ορισμένες ομάδες συνταξιούχων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών
κ. Γιώργου Περδίκη και Αντρέα Φακοντή)
(4.4.2017)
(Αρ. Φακ. 23.04.034.094-2017)
Συνέχιση της συζήτησης.
12.10 μ.μ. 4. Οι πληροφορίες για καταγγελίες για τη μεγάλη έκταση αδήλωτης
εργασίας στο σφαγείο Cypra και οι πιθανές ευθύνες των
κρατικών υπηρεσιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών
κ. Γιώργου Περδίκη, Αντρέα Φακοντή, Ευανθίας Σάββα και Σκεύης
Κούτρα Κουκουμά)
(17.11.2020)
(Αρ. Φακ. 23.04.037.218-2020)

Vouli TV