Δήλωση ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Γεώργιου για Επιτροπή Μεταφορών

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο)
Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.
12.20 μ.μ. 2. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Σύστημα Επιθεωρήσεων για την
Ασφαλή Εκτέλεση Τακτικών Γραμμών από Επιβατηγά Πλοία Ro-Ro
και Ταχύπλοα Επιβατηγά Σκάφη) Νόμος του 2020.
3. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
4. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καταγραφή Ατόμων που Ταξιδεύουν
με Επιβατηγά Πλοία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Vouli TV