Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
Κατ΄ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου.
Επισυνάπτεται αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου.
(Η συζήτηση θα περιοριστεί στις πρόνοιες που αφορούν την
υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων οδήγησης.)
9.20 π.μ. 2. Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας)
Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
Επισυνάπτεται αντίγραφο του κειμένου των κανονισμών.

Δήλωση Γιάννη Καρούσου – Υπουργού Μεταφοράς Επικοινωνιών και Έργων.

Δήλωση Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη για Επιτροπή Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Δήλωση Δημητρίου Δημήτρης για Επιτροπή Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Vouli TV