Δήλωση Δρ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Κυριάκου για Επιτροπή Παιδείας

Ενημέρωση για την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου σε
σχέση με την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτικών για προγράμματα
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση
προς υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παιδείας και Πολιτισμού)
(30.10.2020)
Συνέχιση της συζήτησης.
9.00 π.μ. 2. Ενημέρωση για την λειτουργία των κυλικείων στα σχολεία υπό τις
παρούσες συνθήκες.

Vouli TV