Δήλωση Μάριου Πετρίδη για Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως

Δήλωση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ειρήνης για Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως

Δήλωση ΚΟΥΛΙΑ Ζαχαρία για Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως

Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως
https://www.youtube.com/watch?v=CbeArX_QJ_Y

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτα για Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως
https://www.youtube.com/watch?v=3q1L1cg7rsc

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
[Περίοδος Πανδημίας COVID-19
Εργαστηριακές εξετάσεις COVID-19
Αγορά προστατευτικών μασκών
Κατασκευή νέας πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 13.10.2020 (ΥΠΥΓ/01/2020)]
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)

Vouli TV