Δήλωση Κουκουμά Κουτρά Σκεύη για Επιτροπή Προσφύγων Εγκλωβισμένων,Αγνοουμένων Παθόντων

Ενημέρωση για την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με
την απόφαση να μην παραχωρηθεί χρηματική βοήθεια σε
εκτοπισθέντες που έχουν ήδη εγκριθεί για παραχώρηση κρατικών
οικοπέδων για την ανέγερση κατοικίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης
Κούτρα Κουκουμά, Στέφανου Στεφάνου και Νίκου Κέττηρου).
(2.4.2019).
(Συνέχιση της συζήτησης)
9.40.π.μ. 2. Τα δικαιώματα των εκ μητρογονίας προσφύγων που δεν έτυχαν
οποιασδήποτε στήριξης λόγω της νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι το 2013
και η ανάγκη μελέτης τρόπων στήριξής τους στη βάση της νέας
Νομοθεσίας και Κανονισμών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Σκεύης
Κούτρα Κουκουμά, Στέφανου Στεφάνου και Νίκου Κέττηρου).
(2.4.2019).
(Συνέχιση της συζήτησης).

Vouli TV