Δήλωση Γεωργίου Τ Γιώργου για Επιτροπή Υγείας

Προκαταρκτική συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Γερόντων.
(Αντίγραφο της πρόσκλησης και της έκθεσης της Επιτροπής Υγείας της
Βουλής των Γερόντων επισυνάπτεται.)

Vouli TV