Αύξηση κατά 49% στην Κύπρο και κατά 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε στην τιμή του ελαιόλαδου τον Ιανουάριο του 2024 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Ωστόσο, ενώ η τιμή του ελαιόλαδου άρχισε να αυξάνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τον Αύγουστο, η αύξηση στην Κύπρο καταγράφηκε πιο απότομα τον Ιανουάριο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Η τιμή του ελαιολάδου πανευρωπαϊκά σημείωσε απότομη αύξηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023, αρχικά με αύξηση κατά 37% τον Αύγουστο (σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022).

Η τάση αυτή επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο (+44%) και τον Οκτώβριο (+50%). Τα υψηλότερα επίπεδα του ετήσιου ρυθμού μεταβολής καταγράφηκαν τον Νοέμβριο του 2023 (+51% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022).

Τον Δεκέμβριο σημειώθηκε μικρή επιβράδυνση, καθώς οι τιμές ήταν υψηλότερες κατά 47% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022.

Στην Κύπρο, την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου 2023 η τιμή του ελαιόλαδου κατέγραφε μικρές αυξήσεις (+13%, +11%, +13%), και αυξήθηκε κάπως περισσότερο τον Νοέμβριο (+19%).

Η αύξηση επιβραδύνθηκε κάπως τον Δεκέμβριο (+15%) όμως εκτοξεύτηκε τον Ιανουάριο (+49%), καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ από την έναρξη συλλογής στοιχείων το 2017.

Τον φετινό Ιανουάριο σημειώθηκε αύξηση της τιμής του ελαιόλαδου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (+69% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023), στην Ελλάδα (+67%) και στην Ισπανία (+63%). Η Κύπρος ήταν η χώρα με την πέμπτη μεγαλύτερη αύξηση (49%), μετά την Εσθονία στην τέταρτη θέση (+53%).

Οι μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία (+13%), στην Ιρλανδία (+16%) και στις Κάτω Χώρες (+18%).

Πηγή: ReporterCY

Vouli TV