Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους
Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου
Παπαγιάννη, βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου)

Καθορισμός κατώτατου μισθού
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου
Παπαγιάννη, βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου)

Vouli TV