Το Κυπριακό Κέντρο Μελετών και η Κίνηση για την Προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρουσίασαν το βιβλίο της Φανούλλας Αργυρού «Διζωνική VS Δημοκρατία» – Διζωνική Εκτέλεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 16 Οκτωβρίου.
Το βιβλίο παρουσίασαν οι Χρήστος Ιακώβου Διευθυντής ΚΥ.ΚΕ.Μ και Σάββας Ιακωβίδης, Δημοσιογράφος.

Vouli TV