Ο υποψήφιος δήμαρχος Στροβόλου Χρίστος Τσίγκης, παραθέτει στην ιστοσελίδα του http://tsingis.com/ τους άξονες του προγράμματος του για την διεκδίκηση του δήμου, με κύριο σύνθημα “Νέος δήμαρχος – καλύτερος Στρόβολος”.

Εξυπηρέτηση Δημοτών
Αναδιοργάνωση και εφαρμογή της μεθόδου της εναλλαξιμότητας του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού
Άμεση ανταπόκριση στα παράπονα των δημοτών εντός 1 βδομάδας
Επέκταση της εξυπηρέτησης του δημότη και κατά τις απογευματινές ώρες
Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη εντός του κτηρίου του Δημαρχείου, χωρίς επιπρόσθετο κόστος

Αθλητισμός και νέα γενιά
Νέα σχέση πραγματικής συνεργασίας με τα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου μας
Αναβάθμιση του δημοτικού αθλητικού κέντρου Στροβόλου (εγκατάσταση ταρτάν στίβου, δημιουργία κλειστού χώρου αθλοπαιδιών κ.α.)

Ζώα και Άνθρωπος μαζί
Μη θανάτωση και κίνητρα για εγγραφή των σκύλων
Εγκατάσταση περισσότερων καλάθων για απορρίμματα των σκύλων (με εγκατεστημένα σακουλάκια)
Δημοτική Αστυνομία για τα ζώα
Δημιουργία δημοτικού χώρου αδέσποτων ζώων

Συγκοινωνίες
Η μεγάλη προσπάθεια των τοπικών αρχών πρέπει να εστιαστεί στην εύκολη διακίνηση, με μικρά λεωφορεία, ανά δεκάλεπτο, με κυκλικές διαδρομές στις κύριες αρτηρίες του Δήμου, προς και από το κέντρο, τα νοσοκομεία και αλλά μαζικά σημεία συνάθροισης με σκοπό την πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων στα νοικοκυριά και στους δημότες
Εμπλουτισμός και αναβάθμιση της βιώσιμης κινητικότητας (λεωφορεία, ποδήλατα και περπάτημα)

Παλαιός πυρήνας, πλατεία και σημεία αναφοράς
Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός του παλαιού (παραδοσιακού) πυρήνα Στροβόλου, με πεζοδρομοποίηση συγκεκριμένων σημείων και με κίνητρα για ενθάρρυνση της τοπικής ανάπτυξης σε άδειες, τέλη κ.α.
Διεκδίκηση για κατασκευή πλατείας Στροβόλου στη βόρεια πλευρά του Δημαρχείου
Κατασκευή άνετων πεζοδρομίων, κατασκευή οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης, δημιουργία διαβάσεων πεζών και ενίσχυση του φωτισμού σε όλα τα σημεία αναφοράς και στις εμπορικές αρτηρίες (πχ. Τσερίου, Σταυρού, Ιφιγενείας, Αρμενίας κ.α.)

Τοπική ανάπτυξη, κοινωνική δράση, φροντίδα και τοπική ανεργία
Δημιουργία δημοτικού γηροκομείου
Δημιουργία δημοτικού βρεφοπαιδοκομικού σταθμού και νηπιαγωγείου
Έμπρακτη στήριξη στους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους στο Δήμου μας
Απασχόληση στους νέους και στις οικογένειες τους
Προσπελάσιμος Δήμος και προσβασιμότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες (δημόσια κτήρια, πάρκα, πεζοδρόμια, σημεία αναφοράς κ.α.)
Δημιουργία δημοτικού γραφείου ανέργων

Αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου
Σωστή αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Δήμου, ειδικά σε θέματα γης. Είτε αυτή ανήκει στο Δήμο, είτε είναι κρατική (χαλίτικη) είτε ακόμη και οι χώροι πρασίνων και βρίσκονται στην επικράτεια του Δήμου

Προγραμματισμός και Στόχοι
Δημόσια παρουσίαση του προγραμματισμού και των στόχων του Δήμου σε όλους του τομείς για 5 χρόνια με την έναρξη της πενταετίας
Ποιότητα ζωής (καθαριότητα, ασφάλεια, περιβάλλον και ενέργεια)
Αναβάθμιση της Ομάδας Πρόληψης
Εφαρμογή του προγράμματος «πληρώνομαι όσο ανακυκλώνω»
Δημιουργία κινήτρων για αύξηση της ανακύκλωσης
Εγκατάσταση βυθιζόμενων καλάθων σε σημεία αναφοράς
Ενδυνάμωση του προγράμματος της καθαριότητας με συνεχή εποπτεία και έλεγχο
Ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του δημότη
Σωστή συντήρηση, εποπτεία και ανάπτυξη των χώρων πρασίνου και των παιδότοπων
Εφαρμογή σχεδίων αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του Δήμου για μείωση των λειτουργικών εξόδων, με σκοπό να επιστρέφουν ως ανταποδοτικά τέλη στους δημότες

Πολιτισμός και νέα δράση
Ανάδειξη και προβολή της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς
Δημιουργία Μουσείου Στροβόλου
Νέα σχέση πραγματικής συνεργασίας με τα Πολιτιστικά Σωματεία του Δήμου μας
Ποιοτική αναβάθμιση και καθιέρωση θεατρικών και άλλων εκδηλώσεων
Δημιουργία φεστιβάλ Στροβόλου, με τη συμμετοχή διαφόρων ντόπιων καλλιτεχνών
Δημιουργία Φορέα Πολιτισμού με ανθρώπους γνώστες του θέματος, με τους οποίους θα σχεδιάσουμε κάτι σύγχρονο, ελκυστικό και ποιοτικό

Άδειες Οικοδομών
Άμεση έκδοση των αδειών οικοδομής, εντός 3 μηνών (λειτουργία επιτροπής μονοθυριδικής πρόσβασης)

Έλεγχος και Διαφάνεια
Δημιουργία θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή στο Δήμο, ο οποιος θα υπάγεται και θα λογοδοτεί απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο
Μετάδοση ζωντανά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, των αναπτυξιακών έργων και συνεχής πλήρη ενημέρωση των οικονομικών δεδομένων του Δήμου
Δημόσια λογοδοσία στους δημότες για το έργο, τη δράση και το σχεδιασμό του Δήμου ανά 6 μήνες

Ταυτότητα και Χαρακτήρας
Άμεσος σχεδιασμός για δημιουργία ταυτότητας και χαρακτήρα στο Δήμος μας, μέσω πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων

Ιατρικός, Εκπαιδευτικός και Επιχειρηματικός προορισμός
Κίνητρα για δημιουργία ιατρικού κέντρου αποκατάστασης (πρότυπα του Μελάθρου Αγωνιστών), περιοχή Κολιόκρεμμος
Κίνητρα για δημιουργία Πανεπιστημιακών Σχολών
Κίνητρα για δημιουργία κέντρου επιχειρηματικότητας και συνεδριακού χώρου
Κίνητρα για δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής

Ενίσχυση της συμμετοχής των δημοτών
Δημιουργία γραφείου εθελοντισμού
Δημιουργία εθελοντών/συνεργατών της γειτονιάς – γενικές συνελεύσεις γειτονιάς στην παρουσία του Δημάρχου
Συχνή επικοινωνία με όλους τους δημότες (σωστή διαβούλευση και πληροφόρηση)

Ψηφιακός Δήμος
Δημιουργία έξυπνης εφαρμογής για τα κινητά (απευθείας στο Δήμαρχο) για θέματα παραπόνων, υπηρεσιών και ενημέρωσης
Δημιουργία βάσεων ελεύθερης και ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, free wi-fi
Δημιουργία συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών, GIS
Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης δημοτών (υποβολή αιτήσεων, πιστοποιητικών, παρακολούθησης έκδοσης αδειών, έργων κ.α.)

Νέοι τομείς στο Δήμο
Δημιουργία γραφείου Έρευνας και Ανάπτυξης για αξιοποίηση και άντληση Ευρωπαϊκών και Εθνικών κονδυλίων και προγραμμάτων
Δημιουργία γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
Δημιουργία γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνοικισμοί στο Δήμο μας
Οι πρόσφυγες μας αξίζουν καλύτερη ποιότητας ζωής. Αναβάθμιση όλων των περιοχών των συνοικισμών, αναδιαμόρφωση χώρων πρασίνου και οργανωμένων χώρων στάθμευσης

Μεταρρύθμιση και νέα πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Νομοθετική ρύθμιση για ενοποίηση υπηρεσιών μέχρι τη μείωση των Δήμων
Ενιαίες ομοιόμορφες χρεώσεις όλων των τελών, φόρου θεάματος, τοπιοτέχνησης χώρων πρασίνου κ.α. σε όλους τους Δήμους
Ενιαίες Αρχές – πολεοδομική, συγκοινωνιών και σχεδιασμού, υγειονομικών υπηρεσιών, διαχείρισης χώρων πρασίνου, ενεργειακής στρατηγικής, κοινωνικής πρόνοιας κ.α.
Έναρξη σταδιακής μέχρι την πλήρη οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων
Άμεση εφαρμογή του ορίου θητειών, μέχρι 2 συνεχόμενος θητείες για όλους τους αιρετούς των Τοπικών Αρχών

Vouli TV