Νομοθετική Εργασία:
Ο περί της Εικοστής Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2020.
β. Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
γ. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
δ. Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020. (Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης).
2. Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Εναρμονιστικό νομοσχέδιο). (Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης).

Vouli TV