Δήλωση Δημτρίου Αννίτας για την ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Δήλωση Σκεύη Κούτρα Κουκουμά για την ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και
Εκδηλώσεων Σεξισμού κατά των Γυναικών Νόμος του 2020.
(Πρόταση Νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).
2. Ο περί της Καταπολέμησης του Σεξισμού και των
Σεξιστικών Συμπεριφορών κατά των Γυναικών μέσω του
Ποινικού Δικαίου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του
2020.
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού).

Vouli TV