Δήλωση Φακόντη Αντρέα για την ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
11.10 π.μ. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών προς Επώαση και
των Νεοσσών Πουλερικών Ορνιθώνος Νόμος του 2020.
Γ. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια
του σώματος προς ψήφιση
11.10 π.μ. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Πουλερικών Νόμος του
2020.
Δ. 11.15 π.μ. Συνάντηση με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας
για ανταλλαγή απόψεων για θέματα αγροτικής οικονομίας.

Vouli TV