Νομοθετική εργασία
1. Ο περί Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμος του 2020.

2. Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων (Συντάξεις και Χορηγήματα)
Κανονισμοί του 2020.

3. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας)
Κανονισμοί του 2020.

4. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες)
Κανονισμοί του 2020.

Vouli TV