Δήλωση Γεωργίου Τ. Γιώργου για την Επιτροπή Υγείας.

Δήλωση Μαρίνου Σιζόπουλου για την Επιτροπή Υγείας.

Vouli TV