Δήλωση Γεώργιου Παπαδόπουλου για λίστα Γιορκάτζη.

Δήλωση Σκεύης Κουκουμά Κουτρά για λίστα Γιορκάτζη.

Δήλωση Κώστα Κώστα για λίστα Γιορκάτζη.

Δήλωση Γεωργίου Γεώργιου για λίστα Γιορκάτζη.

Δήλωση Χριστάκη Τζιοβάννη για λίστα Γιορκάτζη.

Δήλωση Ζαχαρία Ζαχαρίου για λίστα Γιορκάτζη.

Δήλωση Παπαγιάννη Λίνου για λίστα Γιορκάτζη.

Vouli TV