Δήλωση Μιχάλη Γιωργάλλα για επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Αντρέα Καυκαλιά για επιτροπή παιδείας

Δήλωση Δρ Χατζηγιάννη για επιτροπή Παιδείας

Διαδικαστικά Ζητήματα
8.30 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής.
Β. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του
σώματος προς ψήφιση
8.40 π.μ. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020.
Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
9.00 π.μ. 1. Ενημέρωση για τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή
της νομοθεσίας για το νέο σύστημα διορισμών στη δημόσια
εκπαίδευση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παιδείας και Πολιτισμού)
(30.8.2016)
(Ειδικότερα υποψήφιοι εκπαιδευτικοί με βάση τους πίνακές διορισίμων.)
9.50 π.μ. 2. Ενημέρωση για την λειτουργία των κυλικείων στα σχολεία υπό τις
παρούσες συνθήκες.
10.40 π.μ. 3. Οι ακατάλληλες συνθήκες που επικρατούν σε παιδικές
κατασκηνώσεις της Κύπρου (όπως καταγράφονται στην έκθεση της
Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού), η απουσία
νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους, καθώς και αρμόδιου φορέα
ελέγχου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παιδείας και Πολιτισμού και του βουλευτή κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου)
(16.7.2020)

Vouli TV