Δήλωση ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ Νίκου για απόφαση του Προέδρου για μεταφορά εργοστασίων ασφάλτου και για εκνομες ενέργειες της Τουρκίας.

Vouli TV