Δήλωση Γιώργου Περδίκη για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση Πανίκου Λεωνίδου για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση Γιώργου Κάρουλα για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση Ελένης Μαύρου για Επιτροπή Εσωτερικών

Οι περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για λόγους δημοσίου
συμφέροντος και πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών
Κανονισμοί του 2020.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
10.30 π.μ. 2. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του
2020.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
10.30 π.μ. 3. Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
10.30 π.μ. 4. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2019.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
10.30 π.μ. 5. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
10.30 π.μ. 6. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του
2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Αμμοχώστου, Παύλου Μυλωνά, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Λεμεσού και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ)
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
12.00 μ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
7. Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εσωτερικών)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
12.00 μ. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σε σχέση
με την εφαρμογή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου και η
ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εσωτερικών)
(30.4.2018)
Συνέχιση της συζήτησης.

Vouli TV