**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

A. Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής.
B. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου (Κανονισμός
41Α):
9.05 π.μ. – Η δημογραφική αλλοίωση στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Λίνου Παπαγιάννη)
(15.2.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.042-2022)
Συνέχιση της συζήτησης.

Δήλωση Χαράλαμπου Πάζαρου για Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος | Vouli report 10/05/2022

Δήλωση Δημήτρη Δημητρίου για Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος | Vouli report 10/05/2022

Δήλωση Λίνου Παπαγιάννη για Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος | Vouli report 10/05/2022

Δήλωση Χριστάκη Μελετιέ για Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος | Vouli report 10/05/2022

Δήλωση Ζαχαρία Κουλία για Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος | Vouli report 10/05/2022