Με στόχο την ψήφιση πακέτου Νομοσχεδίων και άνοιγμα της αγοράς μέχρι το 2022 η υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής ενέργειας της Βουλής τα νομοσχέδια που θα πρέπει να ψηφιστούν ώστε να ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα νομοσχέδια ρυθμίζουν θέματα όπως η ανεξαρτησία του Ρυθμιστή , απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης , αναβάθμιση των υποδομών , η εφαρμογή έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της ηλεκτροδότησης και κατ’ επέκταση του κόστους ηλεκτρισμού  για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και βέβαια το φλέγον θέμα των εργαζομένων και των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Αφορούν επίσης την αγορά φυσικού Αερίου ενώ όλα τα νομοσχέδια έχουν  περάσει από το νομοτεχνικό έλεγχο της Νομικής υπηρεσίας

Μεταξύ άλλων η Υπουργός ενέργειας υποστήριξε  ότι τα θέματα του προσωπικού έχουν ρυθμιστεί με δικαίωμα παραμονής τους σε τμήματα της ΑΗΚ ενώ προνοείται η δημιουργία πολυεπιχειρησιακών ταμείων συντάξεων ώστε οι εργαζόμενοι που θα μετακινηθούν στα τμήματα που θα δημιουργηθούν να μπορούν να συνεχίσουν να μετέχουν στα ταμεία των οργανισμών που είναι τώρα ενταγμένοι.

Το πακέτο νομοσχεδίων βρίσκεται στα χέρια όλων των αρμόδιων φορέων από την Παρασκευή.

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία μεταξύ των οποίων η ΡΑΕΚ η ΑΗΚ Συντεχνίες , ΟΕΒ , ΚΕΒΕ   ζήτησαν χρόνο για μελέτη του πακέτου ώστε να τοποθετηθούν .Από την πλευρά των συντεχνιών θα μελετηθεί κατά πόσο οι πρόνοιες των νομοσχεδίων συνάδουν με το Έγγραφο Αρχών που συμφωνήθηκε μεταξύ Υπουργείου και Εργαζομένων κατά την έναρξη της προσπάθειας ανοίγματος της αγοράς ενέργειας.

Σε δηλώσεις της η Υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι υπάρχει η βούληση για ψήφιση και εφαρμογή του πακέτου και εκτίμησε ότι το άνοιγμα της Αγοράς Ηλεκτρικής ενέργειας θα υλοποιηθεί μέχρι το 2022 και αφού προηγηθεί δοκιμαστική περίοδος.

Vouli TV