Η τηλεόραση του Vouli.tv σε συνεργασία με το Citychannel ανακοινώνουν debate των υποψηφίων δήμαρχων Αγλατζιάς. Το debate θα μεταδοθεί σε επανάληψη την Δευτέρα 27/07/2020, η ώρα 16:00 από το Vouli.TV και Citychannel.live στο Facebook και στο YouTube. Το debate συντονίζει ο Χάρης Θεραπής.

ΚΑΝΟΝΕΣ DEBATE
Οι θέσεις των υποψηφίων έχουν καθοριστεί με βάση την αλφαβητική σειρά των επιθέτων τους. Από αριστερά προς δεξιά:
Βασιλειάδου Μαρία | Κόρτας Κώστας | Ξάνθου Έφη | Πέτρου Παναγιώτης

1. Αρχική ανάλυση της πρόταση των υποψηφίων – 2 λεπτά ο κάθε υποψήφιος
Δευτερολογία κάθε υποψηφίου – 30’’ ο κάθε υποψήφιος

2. Α’ Ενότητα | Περιβάλλον
Ανάλυση της πρόταση των υποψηφίων – 2 λεπτά ο κάθε υποψήφιος
Δευτερολογία κάθε υποψηφίου – 30’’ ο κάθε υποψήφιος

3. Β’ Ενότητα | Ποιότητα Ζωής Δημοτών
Ανάλυση της πρόταση των υποψηφίων – 2 λεπτά ο κάθε υποψήφιος
Δευτερολογία κάθε υποψηφίου – 30’’ ο κάθε υποψήφιος

4. Γ’ Ενότητα | Πολιτισμός
Ανάλυση της πρόταση των υποψηφίων – 2 λεπτά ο κάθε υποψήφιος
Δευτερολογία κάθε υποψηφίου – 30’’ ο κάθε υποψήφιος
5. Δ’ Ενότητα | Ποιότητα δημοτικών υπηρεσιών
Ανάλυση της πρόταση των υποψηφίων – 2 λεπτά ο κάθε υποψήφιος
Δευτερολογία κάθε υποψηφίου – 30’’ ο κάθε υποψήφιος

6. Ε’ Ενότητα | Οικονομική κατάσταση
Ανάλυση της πρόταση των υποψηφίων – 2 λεπτά ο κάθε υποψήφιος
Δευτερολογία κάθε υποψηφίου – 30’’ ο κάθε υποψήφιος

7. Τελική Δήλωση υποψηφίων – 1 λεπτό ο κάθε υποψήφιος

Vouli TV