Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα αποτελείται από 108 εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 54 από το Συμβούλιο (δύο ανά κράτος μέλος) και 3 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και 108 εκπροσώπους από όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών επί ίσοις όροις. 108 Ευρωπαίοι πολίτες θα συμμετάσχουν για να συζητήσουν ιδέες που προέρχονται από τις Ομάδες Δράσης Πολιτών και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα: 80 εκπρόσωποι από τις Ευρωπαϊκές Ομάδες Δράσης, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο θα είναι κάτω των 25 ετών, και 27 από εθνικές Ομάδες Δράσης ή εκδηλώσεις της Διάσκεψης (ένας ανά κράτος μέλος), καθώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Θα συμμετάσχουν ακόμη 18 εκπρόσωποι από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή, καθώς επίσης και επιπλέον 8 εκπρόσωποι εκ μέρους κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Η διαδικασία επιλογής των εκπροσώπων των πολιτών θα ολοκληρωθεί στο εγγύς μέλλον