Παίρνει σάρκα και οστά το νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού.Στο πλαίσιο της κατ’αρθρο συζήτησης του νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής ενέργειας της βουλής καλήγουν στην τελική μορφή του νομοσχεδίου το οποίο μεταξύ άλλων προσδιορίζει το ρόλο του κάθε φορέα και τις μεθόδους που θα ακολουθούνται με στόχο την εισαγωγή νέων επενδυτών στον τομέα της παραγωγής ενέργειας , την αύξηση του ανταγωνισμού και κατ’επέκταση τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

Μεταξύ άλλων οι βουλευτές έχουν συμφωνήσει ότι η νομοθεσία που θα οδηγηθεί στην ολομέλεια θα ορίζει ότι η ΡΑΕΚ θα είναι το όργανο που θα εγκρίνει τις συμφωνίες με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ενώ για τα θέματα που αφορούν τη ρύθμιση του ανταγωνισμού θα έχει τη δυνατότητα να διενεγήσει έρευνα αφού πρώτα συνεργαστεί με την Επιτροπή Ανταγωνισμού..

Η ΡΑΕΚ θα έχει τη δυνατότητα να κλητεύσει μάρτυρες αλλά και να τους καλέσει να καταθέσουν στοιχεία .

Σε περίπτωση έρευνας θα έχει τη δυνατότητα να εισέλθει σε υποστατικά και οχήματα που συνδέονται με τον υπό διερεύνηση προμηθευτή ,ακόμα και σε κατοικίες κατόπιν όμως δικαστικού διατάγματος

Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται φθάνουν μέχρι τα 5 εκατομμύρια  ευρώ , παρά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για ενδεχόμενη αποτροπή επενδυτών λόγω των τσουχτερών προστίμων . Βουλευτές εξέφρασαν τη θέση ότι τα έσοδα από τα πρόστιμα θα πρέπει να καταλήγουν σε ταμείο το οποίο θα έχει στόχευση στους καταναλωτές.Αναφέρθηκε το παράδειγμα των επενδύσεων για μείωση των ρύπων.