Νέο ρήγμα στα κλειστά επαγγέλματα μέσω οδηγίας της ΕΕ

Νομοθεσία που να επιβάλλει την Αρχή της Αναλογικότητας στα κριτήρια των κλειστών επαγγελμάτων θέτει η ΕΕ που αναμένει τη ψήφιση του σχετικού νόμου τους επόμενους 3 μήνες

Εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Εργασίας παρουσίασαν πρόνοιες του Νομοσχεδίου στα μέλη της επιτροπής εργασίας και απάντησαν σε όσα ερωτήματα τους υποβλήθηκαν

Τα μέλη της επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Νομοσχέδιο δεν επηρεάζει τους υφιστάμενους επαγγελματίες ωστόσο αποσκοπεί στο άνοιγμα των επαγγελμάτων αυτών ώστε να είναι προσιτά από περισσότερους υποψηφίους στα νομικά ρυθμισμένα επαγγέλματα

Ουσιαστικά κάθε πρόταση για νομική ρύθμιση επαγγέλματος θα πρέπει πλέον να συνοδεύεται με μία έρευνα η οποία να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέθηκε το επάγγελμα της κομμώτριας και τα 4 χρόνια επαγγελματικής εξάσκησης που απαιτείται ως προϋπόθεση.

Ανάμεσα στα κριτήρια η ΕΕ θέτει και το θέμα της γλώσσας η οποία σε περίπτωση που αποτελεί απαιτούμενο για την εγγραφή επαγγελματία θα πρέπει να περιορίζεται στο βαθμό που απαιτεί η εργασία

Παράλληλα η οδηγία αποσκοπεί στη μείωση εμποδίων για τη διασυνοριακή εργασία και συνεργασία.

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν την ολοκλήρωση του κοινωνικού διαλόγου με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους φορείς που επηρεάζονται ώστε τον Σεπτέμβριο να είναι σε θέση να μελετήσουν ταο νομοσχέδιο και να το παραπέμψουν ενώπιον της ολομέλειας

Όπως λέχθηκε τα Νομικά Ρυθμισμένα Επαγγέλματα στην Κύπρο είναι περίπου 100 .Οι πρόνοιες και οι προϋποθέσεις που τίθενται για αυτά τα επαγγέλματα ελέγχονται από όργανα της ΕΕ και έχουν ελεγχθεί και από την αντιπροσωπείας της ΤΡΟΙΚΑ κατά την διάρκεια του μνημονίου

Vouli TV