**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
Η υποστελέχωση του Τμήματος Δασών, τα προβλήματα που πιθανόν να προκύπτουν και η ανάγκη περαιτέρω προσλήψεων στο Τμήμα Δασών.

Β. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021.

Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
Ενημέρωση για τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται σε σχέση με την εμπορία του χαλλουμιού και τις καταγγελίες για κατασκευή χαλλουμιού κατά παράβαση του προτύπου.

Δ. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση:
Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Δήλωση Κώστα Καδή, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

 

Δήλωση Χαράλαμπος Παζάρος

 

Δήλωση Γιαννάκη Γαβριήλ 

 

Vouli TV