Στην επιτροπή Νομικών όπου στα πλαίσια της νομοθετικής εργασίας, είχε ενώπιον της δύο πολύ ενδιαφέροντα νομοσχέδια, το «περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμοςτου 2020»
και το «περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά τηςΔιαφθοράς Νόμος του 2019.»

Μαζί μας ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κος Άριστος Δαμιανού, ο οποίος και θα μας διαφωτίσει για τα αναφερθέντα νομοσχέδια.

Δήλωση ΔΑΜΙΑΝΟΥ Άριστου για Επιτροπή Νομικών

Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρη για Επιτροπή Νομικών

Vouli TV