Νομοθετική Εργασία
11.15 π.μ. 1. Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Φακοντή, βουλευτή ΑΚΕΛ-ΑριστεράΝέες Δυνάμεις, Ηλία Μυριάνθους, βουλευτή Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)
11.45 π.μ. 2. Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
12.15 μ.μ. 3. Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020.
Γ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
─ Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.003-2020)
——————————————————————————————————-
Σημ.: Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν-
– Για το Β1 θέμα ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ.
– Για το Β2 θέμα εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, της Οργάνωσης Αυτοτελώς Εργαζομένων Κύπρου, του Συνδέσμου Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Λευκωσίας, του Οικοαγροτικού και
των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση, Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός.
– Για το Β3 θέμα εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΠΕΟ, της ΣΕΚ, της ΔΕΟΚ, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ).

Vouli TV