Η έξαρση των κυβερνοεπιθέσεων στην Κύπρο με στόχους δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες, έφεραν στο προσκήνιο την προφανή έλλειψη προστασίας από αυτές.

Φιλοξενούμε την κα Αλτάνη Μπατουδάκη διευθύντρια της ADACOM Cyprus.

Ερωτήσεις

 1.Τι είναι μια επίθεση στον κυβερνοχώρο;

2.Ποιοι είναι οι συνήθεις τύποι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο;

3.Πώς οι εισβολείς στον κυβερνοχώρο αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα;

4.Ποια είναι μερικά κοινά σημάδια μιας κυβερνοεπίθεσης;

5.Πώς μπορούν άτομα και οργανισμοί να προστατευτούν από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο;

6.Τι πρέπει να κάνω εάν υποψιάζομαι μια επίθεση στον κυβερνοχώρο;

7.Μπορούν να προληφθούν πλήρως οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο;

8.Πώς ανακάμπτουν οι οργανισμοί από μια επίθεση στον κυβερνοχώρο;

Vouli TV