**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**  

Νομοθετική Εργασία:
1. Ο περί Δήμων Νόμος του 2022. (Αναπομπή).
2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.

 

Δήλωση Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή

 
Δήλωση Άριστου Δαμιανού

Δήλωση Μαρίνου Μουσιούττα

Δήλωση Χρίστος Σενέκης

Δήλωση Αλεξάνδρας Ατταλίδου

Δήλωση Νίκου Σύκα