**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς)
Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
Η έντονη ανησυχία για τα αυξημένα περιστατικά δηλητηριάσεων σκύλων και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για περιορισμό του φαινομένου αυτού.
Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων )

 
Δήλωση Προδρόμου Αλαμπρίτη

Δήλωση Ντίνος Αγιωμαμίτης

Δήλωση Μιχάλη Γιακουμή

Δήλωση Νίκου Κέττηρου