Νομοθετική Εργασία
1. α. Ο περί της Εικοστής Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2020.
β. Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
γ. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός)
δ. Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός)
2. Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
1. Προβλήματα που έχουν προκύψει από την πρόσφατη προκήρυξη των νέων θέσεων στην Αστυνομία.
2. Τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία πρόσληψης στην Αστυνομία.
3. Η διαδικασία εξετάσεων που ακολουθείται για την πλήρωση κενών θέσεων στην αστυνομία.
Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
1. α. Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019.
β. Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις)
γ. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
δ. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας της Σχολής Δικαστών Νόμος του 2019.
ε. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
στ. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
2. Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 

 

Δήλωση Αρχηγού Αστυνομίας για την Επιτροπή Νομικών

Vouli TV