Προτάσεις Νόμου στην Επιτροπή Εσωτερικών για μετατροπή του ΡΙΚ2 για προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ
Επιτροπή Εργασίας για καθορισμό κατώτατου μισθού
Επιτροπή Νομικών γι ακατάργηση της κάρτας φιλάθλου

Vouli TV