ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΣΗΜΕΡΑ 7/2/2020
http://www.parliament.cy/images/media/redirectfile/14-07022020-%20agenda%20%202%CE%B7%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%97.pdf

Vouli TV