Μοναδική εκδήλωση στο Eden Resort Wellness Rehabilitation Center, όπου φιλοξενούνται ασθενείς θετικοί στον κορωνοϊό που δεν χρήζουν νοσηλείας, αλλά επιτήρησης από επαγγελματίες υγείας (ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ασυμπτωματικοί ασθενείς).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξύψωση του ηθικού των ασθενών, οι οποίοι περνούν μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους.
Μια ορχήστρα θα στείλει τα ανάλογα μηνύματα.

Πώς ακριβώς; Η απάντηση στο LIVE του Vouli.TV, το οποίο θα λύσει τον γρίφο.

Vouli TV