Χάρης Θεραπής
Ολοκληρώθηκε χθες (26/9) η διαδικτυακή δημοσκόπηση της τοπικής αυτοδιοίκησης ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου η οποία διενεργήθηκε από την UnitrustMedia για το Vouli.TV και το Citychannel. Τα αποτελέσματα θα τύχουν επεξεργασίας και θα παρουσιασθούν τις επόμενες μέρες, σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.

Συμπληρώθηκαν 1352 ερωτηματολόγια, ποσοστό 4.12% του εκλογικού σώματος, δείγμα ικανοποιητικό για να εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα. Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους που έχουν συμμετάσχει και παράλληλα να προβούμε σε αναγκαίες διευκρινήσεις.

  1. H δημοσκόπηση διεξήχθηκε από τις 20 – 26/9/2023 και αφορούσε την τοπική αυτοδιοίκηση της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.
  2. Η δημοσκόπηση έγινε για λογαριασμό του Vouli.TV και του Citychannel.live.
  3. Η εγκυρότητα της δημοσκόπησης εξασφαλίζεται από σύστημα που δεν επιτρέπει την διπλή ψήφο από το ίδιο ΙΡ, την ίδια συσκευή και ανιχνεύει μοτίβα πολλαπλών ψήφων.
  4. Όλα τα στοιχεία της έρευνας συλλέγονται ανώνυμα, είναι απόλυτα εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, σύμφωνα με τους κανόνες για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR, EU, 2016/679).
  5. Το ονόματα που καταγράφηκαν έγιναν στη βάση ανακοινώσεων διεκδίκησης ή πληροφοριών ότι προτίθενται να διεκδικήσουν.

 

Vouli TV