Στην πλήρη απαγόρευση της διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς προσανατολίζεται η Βουλή, αφού στην αυριανή Ολομέλεια θα τεθούν προς ψήφιση οι σχετικοί κανονισμοί που συζητήθηκαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Με βάση τον κανονισμό, στο πλαίσιο της τάσης που επικρατεί στην Ε.Ε. για εκμηδενισμό της χρήσης πλαστικών η Βουλή αναμένεται να ψηφίσει τον τερματισμό της διάθεσής τους σε ένα χρόνο από την ημερομηνία που οι κανονισμοί θα δημοσιευθούν στην επίσημη εφημερίδα του κράτους.       

Η επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες, με στόχο την τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, ώστε πλέον να προβλέπεται πως,

α) Η απαγόρευση της διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων στα σημεία πώλησης.

β) Η απαγόρευση της παραγωγής, διανομής, πώλησης, παροχής και χρήσης της οξοδιασπώμενης πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

γ) Η θέσπιση υποχρέωσης στους μεμονωμένους πωλητές προϊόντων και στα οργανωμένα σύνολα πωλητών προϊόντων να προβαίνουν σε δράσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη μείωση της χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Με την απαγόρευση της διάθεσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς στα σημεία πώλησης, το κοινό θα έχει πλέον την αποκλειστική ευθύνη για τη μεταφορά των προϊόντων που αγοράζει με άλλους τρόπους. Ταυτόχρονα, δεν θα υπάρχει δυνατότητα αισχροκέρδειας, καθώς παρατηρήθηκε ότι πολλοί πωλητές επωφελούνταν από τη χρέωση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, χωρίς να υλοποιούνται οι σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τη σχετική οδηγία της της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς», η Κυπριακή Δημοκρατία είχε αποφασίσει να επιβάλει ως μέτρο μείωσης της χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς στη Δημοκρατία τη χρέωση αυτής στα σημεία πώλησης στην κατ’ ελάχιστον τιμή των €0.05 συν ΦΠΑ.

Ωστόσο, λόγω της γενικότερης τάσης που υιοθετείται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο για περαιτέρω μείωση της χρήσης πλαστικού, καθώς και λόγω της αδυναμίας εξεύρεσης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού συλλογής του ποσού χρέωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποφάσισε όπως υιοθετήσει μέσω της προτεινόμενης τροποποίησης το αυστηρότερο μέτρο της καθολικής απαγόρευσης της διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων στα σημεία πώλησης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τους κανονισμούς προτείνεται επιπροσθέτως η απαγόρευση της παραγωγής, διανομής, πώλησης, παροχής και χρήσης της οξοδιασπώμενης πλαστικής σακούλας μεταφοράς, η οποία είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη, ώστε να εναρμονιστεί μερικώς η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον».

Στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και του Συνδέσμου Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου εξέφρασαν τη διαφωνία τους ως προς την προτεινόμενη απαγόρευση της διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων στα σημεία πώλησης, σημειώνοντας ότι με το προτεινόμενο μέτρο ενδέχεται να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, ένεκα του ότι ο στόχος της μείωσης της κατανάλωσης της χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς έχει ήδη επιτευχθεί με την επιβολή του μέτρου της χρέωσης αυτής στα σημεία πώλησης, συναφώς η πλήρης απαγόρευση ενδέχεται να συνιστά ένα δυσανάλογο μέτρο.

Ωστόσο, οι ίδιοι εκπρόσωποι σημείωσαν περαιτέρω ότι, εφόσον η πρόθεση της εκτελεστικής εξουσίας είναι να προωθηθεί το αυστηρότερο μέτρο της πλήρους απαγόρευσης της διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων στα σημεία πώλησης, πρέπει να δοθεί στις επιχειρήσεις ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής πριν την εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου, ώστε να διαθέσουν τα αποθέματά τους.

Συναφώς με τα πιο πάνω, στο πλαίσιο της εξέτασης των προνοιών των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησε η αναφερόμενη επισήμανση των εκπροσώπων του ΚΕΒΕ και του Συνδέσμου Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου για την απουσία πρόβλεψης μεταβατικής περιόδου προσαρμογής στο νέο μέτρο της πλήρους απαγόρευσης της διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς και ως εκ τούτου, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο των κανονισμών, ώστε να τεθούν σε ισχύ έναν ένα χρόνο μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην αυριανή ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

ΠΗΓΗ : reporter.com.cy

Vouli TV