Οι προσπάθειες για αποτροπή της απερήμωσης και μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής από την πρωτοβουλία για δεντροφυτευση 800.000 στην Κύπρο. Συνομιλούμε με τον Ορέστη Μάτσα, εκπρόσωπο των επί μέρους επαρχιακών πρωτοβουλιών δεντροφυτευσεων.

“Πράσινη Ενημέρωση”, κάθε Τρίτη στις 13:10 και σε επανάληψη Παρασκευή στις 20:10. Μόνο στο #VouliTV (www.vouli.tv) και στην τηλεοπτική πλατφόρμα της Cosmos Wireless.

Vouli TV