Καταγραφή προβλημάτων και προβληματισμών από τα ίδια τα μέλη της , ακολούθησε την πρώτη συνεδρία της επιτροπής υγείας της βουλής

Ο Πρόεδρος της επιτροπής Ευθύμιος Δίπλαρος τόνισε ότι η επιτροπή θα συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να συμβάλει στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του τομέα της υγείας και ανακοίνωσε επισκέψεις των μελών της επιτροπής σε κρατικά νοσηλευτήρια , με στόχο την επαφή τόσο με τους ασθενείς όσο και με τους λειτουργούς των νοσηλευτηρίων.

Επισήμανε ότι η επιτροπή υγείας της βουλής θα σταθεί δίπλα από τους ασθενείς που ταλαιπωρούνται λόγω των αδυναμιών που παρουσιάζουν τα κρατικά νοσηλευτήρια αλλά και δίπλα από το προσωπικό των νοσοκομείων.