Νομοθετική εργασία

1. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Τρίτη 04/01/2022 στις 11πμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.