Νομοθετική εργασία
1. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας
2. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019.
3. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας
4. Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021.
5. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.
Αποσύρονται

6. Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί)

Αποσύρονται και Επανακατατίθενται
7. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021.

 

Πεμπτη 13/01/2022 στις 4μμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.