Νομοθετική εργασία
1. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος
2. Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
3. Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
4. Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
5. Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
6. Ο περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών
7. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021.
8. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
9. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021.
10. Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
11. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
12. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022.
13. Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών
14. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων
15. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022.

Πέμπτη 09/06/2022 στις 4μμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.

Vouli TV