Νομοθετική εργασία
1. Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019.
2. Ο περί της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2022.
3. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν για την Κατάργηση Θεωρήσεων επί Διπλωματικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 2022.
4. Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022.
5. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (Κυρωτικός) Νόμος
του 2022.
6. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022.
7. Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
8. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος
9. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
10. Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.

Ημερήσια διατάξη 

Πέμπτη 07/07/2022 στις 4μμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.

Vouli TV