Πλήρης, απευθείας και έγκυρη ενημέρωση χωρίς παρεμβολές μέσα από τη Βουλή. Συνεδριάσεις του σώματος και των επιτροπών σε απευθείας μετάδοση με αυτούσιες δηλώσεις εκπροσώπων της βουλής και με το Χάρη Θεραπή να προκαλεί την βαθύτερη ανάλυση απόψεων και νομοθετικών προτάσεων.

Επιτροπή Εσωτερικών 

 

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Vouli TV