Σοβαρές αδυναμίες και στρεβλώσεις φαίνεται να παρουσιάζει το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με αποτέλεσμα να επικρατεί μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των εργαζομένων σε πολλά τμήματα του δημοσίου. Εκτιμάται επίσης ότι θα πέσουν βροχή οι ενστάσεις για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τις βαθμολογίες που υπέβαλαν οι αξιολογητές.

Το αλαλούμ που επικρατεί επιβεβαιώνεται μέσα από τα δεκάδες παράπονα που δέχεται καθημερινά η ΠΑΣΥΔΥ. Τα μέλη της συντεχνίας καταγγέλλουν ότι ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται οι αξιολογήσεις είναι άδικος, σε αρκετές περιπτώσεις αυθαίρετος και θυματοποιεί εργαζόμενους.

Είναι πολλά τα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί μέχρι σήμερα και αφορούν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή ποσόστωσης κατά τη βαθμολόγηση, δηλαδή οι αξιολογητές καλούνται να επιβάλουν χαμηλές βαθμολογίες, ασχέτως εάν αυτές δεν δικαιολογούνται και δεν τεκμηριώνονται, ενώ κάποιοι εκ των διευθυντών τμημάτων έδωσαν οδηγίες η βαθμολόγηση να κυμανθεί μεταξύ 5 και 8, ώστε κανένας εργαζόμενος να μην εξασφαλίσει υψηλότερη βαθμολογία.

Το γεγονός ότι οι αξιολογητές δεν ακολουθούν ενιαίο μέτρο κρίσης και αξιολόγησης, αλλά κάποιοι βαθμολογούν με επιείκεια ενώ άλλοι με υπερβολική αυστηρότητα, εντείνει τις ανησυχίες ότι η βαθμολόγηση γίνεται τυπικά και μηχανικά και δεν βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως η επαγγελματική επάρκεια και απόδοση του εργαζόμενου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η νομοθεσία για το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2022, ωστόσο η εκπαίδευση των αξιολογητών άρχισε μόλις τον περασμένο Οκτώβριο και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024. Η καθυστέρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η περίοδος επιμόρφωσης και εκπαίδευσης αρκετών αξιολογητών να συμπέσει με την περίοδο που διενεργούσαν τις αξιολογήσεις.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έλαβαν χαμηλές βαθμολογίες διαμαρτύρονται ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία, δηλαδή δεν πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους αξιολογητές ώστε να τους υποδειχθούν οι όποιες αδυναμίες και να συζητηθούν τρόποι βελτίωσης της απόδοσής τους, όπως άλλωστε προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Σοβαρό ζήτημα θεωρείται επίσης η μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τις κοινοποιήσεις των αξιολογήσεων. Ενώ με βάση το νόμο θα έπρεπε να είχαν δοθεί στους εργαζόμενους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, εξακολουθούν να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί σχετικά με τη βαθμολογία τους ή ενημερώθηκαν με αρκετή καθυστέρηση.

Εξαιτίας όλων των πιο πάνω προβλημάτων είναι ορατός ο κίνδυνος οι προαγωγές που θα γίνουν εντός του 2024 να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγών και να ακυρωθούν ενώπιον του δικαστηρίου.

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές που προτείνουν την πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης τον πρώτο χρόνο, ώστε να δοθεί χρόνος για επίλυση των προβλημάτων.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες μέρες συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών μετά από πρόταση του βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη.

Πηγή: Reporter

Δημήτρης Νικολάου