Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στου
Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Γεωργίου και Δημήτρη
Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του
Δημοκρατικού Συναγερμού)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.087-2019)
(Ανταλλαγή απόψεων)
(β) Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους
Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου
Παπαγιάννη, βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.060-2019)
(Ανταλλαγή απόψεων)
(γ) Αξιολόγηση της εφαρμογής της κάρτας φιλάθλου και
άλλων προνοιών του περί Καταπολέμησης της Βίας στους
Αθλητικούς Χώρους Νόμου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών
κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Άριστου Δαμιανού, Ευανθίας Σάββα και
Νίκου Κέττηρου)

Vouli TV